Huizenruil

We hebben in Ray-sur-Saône de beschikking over DRIE huizen: het eerste, grote huis dat we in 2007 hebben gekocht, én het uit twee afzonderlijke gebouwen bestaande huis dat we in 2013 erbij hebben gekocht. Alle drie zijn ze volledig geschikt voor bewoning.

Daarnaast hebben we uit ons “verleden” nog veel vrienden en familie in Nederland, België, Duitsland en elders. Die bezoeken we ook graag af en toe. Omdat het daarvoor prettig en comfortabel is om een uitvalsbasis te hebben en we niet bijster dol zijn op hotels, zoeken we voortdurend mogelijkheden voor “huizen-ruil”: mensen die een huis in Nederland of elders hebben en die daar soms zelf even weg zijn, kunnen ons dan “op hun huis laten passen” en in ruil daarvoor – op hetzelfde OF een ander tijdstip – ook een van ONZE huizen kosteloos gebruiken.

Juist omdat we méér dan één huis beschikbaar hebben hier, is het niet bij voorbaat noodzakelijk dat het over en weer beschikbaar stellen van de huizen op hetzelfde moment valt: iemand die b.v. in Maart een week op vakantie gaat, maar die juist in Juli graag zelf in Frankrijk zou verblijven, kan dat zonder meer doen.

Wij zijn voor het soort huis, de plaats én de tijd volledig flexibel: omdat we weinig vaste verplichtingen hebben kunnen we ons verblijf bijna altijd aanpassen aan de voorhanden mogelijkheden. En andersom is dat óók het geval: omdat we meerdere plaatsen hebben, kunnen we een van onze huizen beschikbaar stellen op een moment, dat de gebruiker het beste uitkomt.

Dus is Uw huis op een bepaald moment eventjes “leeg”, laat het ons dan weten.

P.S. Op termijn wordt het Domaine du Bac natuurlijk véél te groot voor ons. We zullen het daarom te zijner tijd geheel of gedeeltelijk weer verkopen. Omdat zo’n verkoop ook – en zelfs juist – interessant kan zijn voor iemand die (nog of deels) in Nederland woont, is hier een link naar de beschrijving van de huizen: vendre.hansenpeter.nl