Britse en Ierse Waterwegen

Download alle bevaarbare waterwegen in de UK en Ierland

 

We hebben na de verkoop van ons bedrijf NoorderSoft en ons programma PC-Navigo onze kennis en expertise van de vaarwegen op peil gehouden. In het kader van wat studies naar autonoom varen ontstond een nieuwe methode voor data-inzameling, die we hebben gebruikt in de vaarwegen in het VK en in Ierland om te zien of het nuttige informatie op zou leveren.

Alle relevante vaarwegkenmerken (ook van bruggen, sluizen, tunnels, aquaducten e.d.) zijn gedigitaliseerd en in een héél gedetailleerde database opgenomen, die een nauwkeurigheid van één meter heeft.

Alle data komen uit openbare bronnen zoals Google Maps, Google Earth, Wikipedia Commons, etc. en alle gegevens zijn publieke gegevens (van de CRT, Waterways Ireland en Scottish Canals). Helaas werden niet ALLE gegevens beschikbaar gesteld: om onduidelijke redenen houden de betreffende beheerders soms data achter.