Wie we zijn…

De “Hans-en-Peter” uit de URL slaat op Hans Kouwenberg en Peter Feenstra, wij dus!

Peter Feenstra is geboren op 5 Januari 1957 in Den Haag. Hans Kouwenberg is geboren op 25 Mei 1950 in Breda. Peter doorliep de sociale academie, waarna werk en liefde hem naar Amsterdam voerden; Hans begon een studie, maar verruilde die voor de theaterwereld, die ook hém naar Amsterdam bracht. Op 21 maart 1981, de dag dat de lente begon, hebben we elkaar ontmoet in “Café Shakoo” in Amsterdam. Een boezemvriendschap ontstond, en enkele jaren later zouden we eerst gaan samenwonen, vervolgens gaan samenwerken en tenslotte – nog altijd samen – gaan ‘ondernemen’ en zelfs gaan emigreren. Om pas daarna te trouwen….

Onze beider carrières verliepen nogal grillig: samen hebben we heel wat verschillende functies bekleed: zakelijk directeur van een hogeschool, thuiskapper, docent, binnenschipper, consultant, theater-intendant, programmeur, grootaandeelhouder, we hebben het allemaal gedaan.  En toen we uiteindelijk voor onszelf begonnen zijn, met de kennis van informatica én van scheepvaart (een zeldzame combinatie), werd “NoorderSoft b.v.” opgericht, een bedrijf dat reisplanning-software voor de scheepvaart ontwikkelde. Die software leverde ons 25 jaar lang een goed belegde boterham op. En toen het tijd werd om met pensioen te gaan, is het bedrijf verkocht, zodat met de opbrengst de “oude dag” gefinancierd kon worden.

Nog tijdens het werken voor NoorderSoft zijn we, met het bedrijf en al, in 2007 van Amsterdam naar Ray-sur-Saône verhuisd, een dorpje in de regio Bourgogne-Franche-Comté in Frankrijk. We spreken allebei inmiddels vloeiend Frans – net als Duits en Engels, trouwens – en we zijn in onze Franse woonomgeving dan ook  “ingeburgerd”. We genieten op onze unieke woonplek van de rust, de stilte en de ruimte. In Ray hebben we het “Domaine du Bac” gekocht, een domein dat bestaat uit drie huizen op een groot privé grondstuk direct aan de Saône. Daar genieten we van het riante domein en van de mogelijkheid om alles te doen waar we zin in hebben….